Знаете ли че в Club Imaginarium винаги играем с предимство?

Станете член и започнете да използвате всички привилегии на клуба

Ако искате да се възползвате с Вашето семейство от предимствата на Club Imaginarium, попълнете формуляра за регистрация на нов член, разпечатайте го и го изпратете с подпис на майката/бащата/ или настойника по:

факс до:

CLUB IMAGINARIUM
00 34 976 200 586

Family Card

Регистрация на семейства

Вие сте семейство с малки деца и искате да се възползвате от привилегиите на клуба?