Клубна карта за Club Imaginarium

За да се идентифицирате като член и да се възползвате от всички предимства, предлагани от Клуба, трябва да представите Вашата клубна карта във всеки магазин на Imaginarium.

Family Card

Familycard

Картата на семейства с малки деца.